Nezávislá asociace zpracování a enkapsulace placenty z.s.

NAZEP vznikl proto aby také ženy v České Republice měly možnost využít výhody placenty s poradenstvím profesionálně vyškoleného specialisty a využít tak její jedinečné vlastnosti. 

Základními účely spolku jsou:

  • zajistit pro ženy, které si to přejí, vyškolenou specialistku nebo specialistu, který  jim bude nápomocen při využití placenty pro vlastní potřebu.
  • seznámit s činností specialistů širokou veřejnost.
  • umožňovat a zprostředkovávát členům (členkám) vzájemnou výměnu odborných zkušeností a získávání poznatků z oboru, a tím se aktivně podílet na dalším vzdělávání specialistek a specialistů.
  • dbát na to, aby veškeré působení specialistek a specialistů bylo v souladu se závaznými směrnicemi a etickým kodexem spolku NAZEP.
  • poskytovat členům (členkám) spolku NAZEP odborné poradenství a pomoc během jejich praktického působení.
  • podílet se na tvorbě vzdělávacích programů pro specialisty (specialistky).
  • navazovat a udržovat kontakty s relevantními domácími a zahraničními subjekty.
  • působit jako odborný garant v oblasti vzdělávání specialistů a jejich působení a v této souvislosti zejména:
  • podporovat všestranný teoretický i praktický rozvoj oboru, chránit a zlepšovat jeho úroveň
  • podporovat shromažďování a rychlé rozšiřování nových poznatků a zkušeností z oboru a to jak domácích, tak mezinárodních.

Bohužel Je stále velmi málo výzkumů ohledně  placentofágie. Existuje pár menších výzkumů a informací týkajících se výhod placenty, ale žádné významné studie zatím nebyly provedeny. NAZEP proto výhradně vychází ze zkušeností klientek, jeho postupy vychází z tradičních čínských metod a uznávaných výhod využití placenty po porodu, jsou experimentální povahy a bez poskytnutí záruky specialistou o účinnosti metody.