Výzkumy

"Toto zjištění dává lidem jistotu, že poporodní deprese je přechodný jev," říká Chrousos

Extrakt lidské placenty vykazuje účinky podporující růst vlasů prostřednictvím signální dráhy GSK-3β v lidských dermálních papilárních buňkách

Tae-Rin Kwon , Chang Taek Oh , Eun Ja Choi , Hye Min Park , Hae Jung Han , Hyi Jeong Ji , Beom Joon Kim,,  Int J Mol Med. 2015 Oct;36(4):1088-96. doi: 10.3892/ijmm.2015.2316. Epub 2015 Aug 19. PMID: 26311045.

"Údaje z této studie prokázaly, že léčba samotným HPE a HPE plus MXD vedla k většímu nárůstu proliferace, fosforylace GSK-3p a nukleární translokace p-kateninu ve srovnání s léčbou samotnými HPE nebo MXD. Tato pozorování naznačují, že HPE a MXD mají silný aditivní účinek a naznačují, že tato kombinace se může ukázat jako účinná terapeutická volba pro léčbu alopecie. K ověření výsledků uvedených v naší studii jsou však nutná další vyšetřování. Závěrem lze říci, že tato studie ukazuje, že HPE v kombinaci s nízkou koncentrací MXD má další a pozitivnější účinky na růst vlasů. To může mít za následek praktičtější dávkování MXD při léčbě vypadávání vlasů."

Protokol placentofágie při poskytování poporodní péče

Homes, Peter. 1993. Jade Remedies, Snow Lotus Press, 352.

“Poskytnutí …. placenty čerstvé matce po porodu se ve Spojených státech stalo standardním postupem mezi vzrůstajícím počtem porodních asistentek. Placenta tím, že vyživuje krev a tělní tekutiny, endokrinní žlázy a orgány, omezí a nebo zastaví poporodní krvácení, urychlí regeneraci, povzbudí energii a zmírní poporodní depresi”

Vliv požití sušené placenty na produkci mléka

Hammett, Frederick. S. 1918. The Journal of Biological Chemistry, 36. American Society of Biological Chemists, Rockefeller Institute for Medical Research, original press: Harvard University.

“Všem pacientkám byla podána vysušená placenta (připravená jak bylo popsáno výše C.A. II, 2492) v dávkách 10 úlomků v kapsli 3 x denně.

Pro studii byly vybrány výhradně matky po normálním porodu, jejichž děti byly plně kojené a zároveň byla zaznamenaná porodní váha těchto dětí. Byl studován růst 177 dětí.

Tempo růstu a přibírání na váze u kojenců se zvyšovalo požitím placenty matkou... požije – li matka sušenou placentovou tkáň....trávení sušené placentární tkáně stimuluje tkáň kojence, který je krmen mateřským mlékem během této doby a výsledkem je vyšší přírustek hmotnosti kojence ze dne na den než u kojenců, kteří jsou krmeni mateřským mlékem bez požívání sušené placentární tkáně matkou.

Americký časopis pro porodnictví a onemocnění u žen a dětí

McNeile, Lyle G. 1918. The American journal of obstetrics and diseases of women and children, 77. W.A. Townsend & Adams, original press: University of Michigan.

“Bylo zjištěno, že podávání sušené placenty ženám v průběhu prvních jedenácti dní po porodu ovlivňuje zvýšení procentuelního zastoupení bílkovin a laktózy v mléce... Všechny matky dostávaly stejnou stravu, a k tomu jedna skupina dávku 0,6 mg vysušené placenty třikrát denně po dobu jedenácti dnů.

Byly vysledovány určité jednoznačné rozdíly ve vývoji růstu dvou skupin dětí.

Je zřejmé, že zotavení z poklesu porodní váhy je urychleno požíváním mléka, které bylo produkováno pod vlivem užití placenty matkou.

Placenta jako prostředek ke zvýšení laktace

Soykova - Pachnerova E , et . . al ( 1954 ) . Gynaecologia 138 (6) :617-627 .

Bensky/Gamble. 1997. Materia Medica, Eastland Press, 549.

“Sušená lidská placenta byla použita v 57 případech nedostatečné laktace. 48 ženám se významně zvýšila produkce mléka v průběhu 4 dní a ve zbytku skupiny tak následně v dalších třech dnech.”

Podáváním sušené placenty per os byl učiněn pokus o zvýšení produkce mléka u matek. Z celkem 210 kontrolovaných případů podalo pouze 29 (13,8%) negativní výsledky; 181 žen (86,2%) reagovalo na léčbu pozitivně, z toho 117 (55,7%) s dobrými a 64 (30,5%) s velmi dobrými výsledky.

Podobný pokus s hovězím preparátem prokázal, že účinnou látkou v placentě není bílkovina. Ani lyofilozovaná placenta se neprojevuje jako biogenní stimulátor, takže kladné výsledky podávání placenty nemohou být vysvětlovány jako forma tkáňové terapie per os. Otázka hormonálního vlivu zůstává otevřená. Dosud bychom mohli považovat za prokázané, že progesterone není pravděpodobně aktivní látkou při zvyšování laktace po podání sušené placenty.

Tento způsob léčby laktace stojí za zmínku, protože přípravek z placenty lze snadno získat, ale dosud není při léčbě z pravidla uplatňován a dle našich zkušeností je úspěšný u většiny žen"

Placentofágie: Biobehavioral Enigma

KRISTAL , M. B. Neurosci . BIOBEHAV . REV . 4 ( 2 ), 141-150 , 1980.

"Ačkoli požívání placenty po porodu je spolehlivou součástí běžného chování matek u většiny savců, téměř nic nevíme o přímých příčinách a důsledcích tohoto konání. Tradiční vysvětlení placentofágie, jakým může být běžný nebo specifický pocit hladu, jsou diskutovány a zhodnocovány ve světle nedávných výsledků výzkumů. Dalšími výzkumy je zkoumáno jakým způsobem odlišit placentofágii jakožto běžné chování matek a placentofágii jako chování souvísející se zažíváním. Na toto chování lze nahlížet jako na  důsledek v evolučním smyslu, ale také na možné blahodárné účinky tohoto mateřského chování nebo ve smyslu reprodukční způsobilosti a ochraně před predátory a také poskytnutí imunologické ochrany matky nebo mláděte”.

Posílení látek Opiátové analgezie:  Rozřešení tajemství Placentofágie

KRISTAL , M.B. Neurosci BIOBEHAV REV 15 ( 3 ), 425-435 , 1991.

Dva hlavní důvody placentofágie, čili požití placentárních materiálů, k čemuž dochází po porodu u savců, byly odkryty v posledních několika letech.  První z nich je, že zvýšený kontakt spojený s požitím placenty a plodové vody tekutiny z povrchu mláďat, způsobuje urychlení mateřského chování k mláďatům. Druhý, který je pravděpodobně významný pro širší škálu savců než ten první je, že požitím placentráních materiálů se podporuje tvorba opiodní analgezie.  Léčivá látka v placentě a plodové vodě byla pojmenována POEF, factor posilující tvorbu placentárních opiátů. Nedávný výzkum obou důvodů byl shrnut se zvláštním důrazem na POEF, generalizaci tohoto posílení placentárních opiátů, jeho centrum a způsob jednání savce a jeho důležitost při léčbě bolesti a závislostí.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Placentophagy 

"Placenta obsahuje vysokou hladinu prostaglandinu, který stimuluje involuci (zakřivení dovnitř nebo penetraci, smrštění nebo návrat k bývalé velikosti) dělohy, ve skutečnosti čištění dělohy směrem ven. Placenta také obsahuje malé množství oxytocinu, který usnadňuje porodní stres a způsobuje stažení hladkých svalů kolem prsních buněk a spuštění mléka.

Nejobecnější výhodou placentofágie je, podle posledních výzkumů, to, že placenta a plodová voda obsahují molekulu (POEF , placentární opoiod navyšující factor), která mění aktivitu endogenních opioidů takovým způsobem, že zvyšuje přirozenou schopnost snižování bolesti, která se vyskytuje krátce po a během porodu."

Účinky placentofágie na sérový prolaktin a koncentrace progesteronu u potkanů ​​po porodu nebo superovulace

Empty MS , Friesen HG : . J Reprod Fertil . 1980 November , 60 (2) :273-8.

Potkanům, kterým bylo dovoleno po porodu sníst placenta se v den 1 zvýšila koncentrace séra prolactinu, ale koncentrace séra progesterone se snížila ve dni 6 a 8 po porodu ve srovnání s potkany, kterým nebylo dovoleno placentu pozřít.  U potkanů ​​léčených na PMSG k vyvolání superovulace hodnoty sérového prolaktinu a progesteronu byly významné ( P < 0,05 ), zvýšené ve dní 3 a 5 v tomto pořadí, po krmení 2g krysí placenty / za den po dobu 2 dnů. Nicméně, krmení každé krysy 4g placenty / za den významně (P < 0,02) snížilo sérum progesteronu v den 5. Estrogenní injekce, hovězí nebo lidská placenta v potravě nemělo žádný vliv. Organická fáze z petroletheru extraktu potkaní placenty (2) v gramech/den snížilo periferní koncentraci progesteronu v den 5, ale i jiné extrakty byly neúčinné. Došli jsme k závěru, že u krys placenta obsahuje perorálně aktivní látku (y), která mění hladinu hypofýzy a hormony vaječníků.

Baby blues – poporodní deprese se přičítá nízké úrovni kortikotropin-uvolňujícímu hormonu poté co se placenta narodí  - krátký článek

Mnoho nových matek cítí deprese týdny po porodu. Lékaři neurčitě připisují tento neutěšený stav k vyčerpání a k náročnosti a požadavkům mateřství. Skupina vědců z Natinal Institutes of Health ale našla důkazy konkrétnější příčiny poporodního blues. Vědci říkají, že nové matky mají nižší hladinu protistresových hormonů než je normální. Tyto hormony, jak ukázaly dřívější studie, pomáhají v boji proti depresi.  

Když jsme ve stresu, tak část mozku zvaný hypothalamus vylučuje corticotropin-uvolňující hormon nebo CRH. Jeho sekrece spouští kaskádu hormonů, které v konečném důsledku zvyšují množství jiného hormonu - zvaný kortizol - v krvi. Kortizol zvyšuje hladinu cukru v krvi a udržuje normální krevní tlak, což nám pomáhá ve stresu dobře fungovat. Obvykle je množství kortizolu v krvi v přímém vztahu k množství CRH uvolněného z hypotalamu. To ale není případ těhotných žen.

Během posledního trimestru těhotenství placenta vylučuje velké množství CRH. Tento nárůst je tak dramatický, že hladina CRH v mateřském krevním oběhu zaznamená trojnásobný nárůst. " Můžeme jen spekulovat," říká George Chrousos, endokrinolog, který vedl studii NIH, "ale myslím, že to pomáhá ženám vyrovnat se se stresem v těhotenství, u porodu a po porodu."

Ale co se stane po narození, kdy je placenta pryč? Chrousos a jeho kolegové monitorovali hladiny CRH u 17 žen od posledního trimestru do jednoho roku po porodu. Všechny ženy měly nízkou hladinu CRH – hladina byla tak nízká, jak můžeme někdy vidět u některých forem depresí – v období šesti týdnů po porodu. Sedm žen s nejnižší hladinou tohoto hormonu se cítilo depresivně.

Chrousos se domnívá, že dočasně nízká hladina CRH u nových matek je proto, že odchodem placenty se narušuje systém zpětné vazby, který reguluje normální produkci hormonu. Během těhotenství, kdy hladiny CRH jsou v krevním řečišti vysoké, hypothalamus uvolňuje méně CRH. Nicméně po porodu, když je tento doplňkový zdroj CRH pryč chvíli trvá, než hypothalamus dostane signál, že potřebuje začít vyrábět více CRH.

" Toto zjištění dává jistotu lidem, že poporodní deprese je přechodný jev, " říká Chrousos. " To také naznačuje, že existuje biologická příčina. "

COPYRIGHT 1995 Discover

Copyright 2004 Gale Group

Mateřská anémie z nedostatku železa ovlivňuje poporodní emoce a vnímání

John L. Beard , et . al . ; J. Nutr. . 135 : 267-272 , 2005 .

ABSTRAKT

Cílem této studie bylo zjistit, zda anemie z nedostatku železa (IDA) u matek mění jejich kognitivní a behaviorální výkon, interakci mezi matkou a dítětem a vývoj kojence. Tento článek se zaměřuje na vztah mezi IDA a vnímáním, jakož i ovlivnění chování u mladých matek. Tato prospektivní, randomizovaná, kontrolovaná a interventní studie byla provedena v Jižní Africe mezi 3 skupinami matek: neanemických matek a anemických matek užívajících buď placebo (10 g kyseliny listové a 25 mg vitaminu C) nebo denní železo (125 mg FeS04 10 g kyseliny listové, 25 mg vitamin C). Matky donošených dětí s normální porodní hmotností byly sledovány od 10 týdne do 9 měsíce po porodu (n 81). 10 týdnů po porodu a 9 měsíců po porodu byl hodnocen mateřský hematologický stav a stav železa, socioekonomický, kognitivní a emocionální stav, interakce mezi matkou a kojencem a vývoj dětí. Behaviorální a kognitivní proměnné výchozí hodnoty se nelišily nedostatkem železa u anemických matek a matek neanemických. Nicméně, léčba železem vedla ke zlepšení o 25% (P 0,05) u deprese a hladiny stresu těch matek, které měly v minulosti nedostatek železa. Stejně jako v Raven’s Progressive Matrices test. Anemické matky, kterým bylo podáváno placebo nezaznamenaly zlepšení míry chování.  Vícerozměrná analýza ukázala silnou asociaci mezi stavovými proměnnými (železo hemoglobinu , středního objemu erytrocytů a saturace transferinu) a kognitivních proměnných (Digit symbol), stejně jako proměnné chování (úzkost, stres, deprese). Tato studie ukazuje, že existuje silný vztah mezi stavem železa a depresí, stresem a kognitivních funkcí u chudých afrických matek během poporodního období. Je více pravděpodobné, že toto slabší „fungování“ má vliv na interakci matky a dítěte a vývoj kojence. Omezení kolem této souvislosti ale budou muset být definovány ve větších studiích.

Vliv únavy na rozvoj poporodní deprese

Elizabeth J. Corwin, et.al. (2005); Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing 34 (5) , 577–586

Pozadí: Předchozí výzkumy naznačují, že únava v ranném poporodním období (PPF) hraje významnou roli v rozvoji poporodní deprese (PPD). Předvídání rizik PPD skrz včasnou identifikaci PPF může poskytnout příležitost k intervenci.

Cíl: zopakovat a rozšířit dosavadní studie týkající se dopadu PPF na příznaky PPD a popsat vztahy mezi PPF, PPD a dalších proměnných pomocí teorie nepříjemných příznaků.

Provedení : Korelační , longitudinální studie .

Nastavení : domovy účastníků.

Účastníci : Pohodlí vzorků z 42 komunit žijících žen přijatých před 36 týdnem těhotenství.

Hlavním výsledkem opatření: PPF, depresivní symptomy a stres během prenatálních týdnů 36-38 a ve dnech 7., 14. , a 28. po porodu. Salivary (slinný) kortizol byl měřen jako fyziologický marker stresu.

Výsledky : Signifikantní korelace byly získány mezi PPF a příznaky PPD ve dnech 7. , 14. a 28 , kdy hladina PPF ve 14 dni předpovídala budoucí vývoj příznaků PPD u 10 z 11 žen. Vnímaní stresu, ale ne kortizolu, také souviselo s příznaky PPD ve dnech 7. , 14. a 28 . Ženy s depresí v anamnéze měly zvýšené skóre deprese ve srovnání s ženami, které depresi v anamnéze neměly, ale tato proměnná nebyla stejně účinná při predikci PPD tak jako PPF.

Závěr: únava do 14 dne po porodu byla nejvíce prediktivní proměnnou u příznaku PPD do 28. dne u této populace.

Doplňování železa z důvodu nevysvětlitelné únavy u neanemických žen:  dvojitě slepá randomizovaná placebem kontrolovaná studie

F Verdon , et . al . ; BMJ 2003 ; 326:1124 (24 May) , doi : 10.1136/bmj.326.7399.1124

Cíl : Stanovit subjektivní reakci na léčbu železem u neanemických ženy s nevysvětlitelnou únavou .

Provedení: Dvojitě slepá randomizovaná placebem kontrolovaná studie .

Nastavení: Akademické centrum primární péče a osm obecných postupů v západním Švýcarsku.

Účastníci: 144 žen ve věku 18 až 55 let, přiřazeny k buď perorálnímu síranu železnatému (80 mg / den elementárního železa denně , n = 75) nebo placebo (n = 69) po dobu čtyř týdnů.

Hlavní výsledkem opatření: Úroveň únavy měřená pomocí 10 bodů vizuální analogové stupnice.

Výsledky: 136 (94 %) žen dokončilo studii. Většina z nich měla nízkou koncentraci ferritinu v séru ; < = 20 mg / l ve 69 ( 51% ) žen. Průměrný věk, koncentrace hemoglobinu, sérová koncentrace feritinu, úroveň únavy, deprese, úzkost byla podobná u obou skupin na počátku. Obě skupiny měly podobnou míru dodržení podmínek studie a předčasného ukončení. Úroveň únavy po jednom měsíci se snížila o -1.82/6.37 bodů (29%) ve skupině s železem ve srovnání s -0.85/6.46 bodů (13%) ve skupině s placebem (rozdíl 0,95 bodů , 95% interval spolehlivosti 0,32 - 1,62 ; P = 0,004) . Analýza podskupin ukázala, že pouze ženy s koncentrací ferritinu < = 50 mg / l se zlepšily při perorální suplementaci.

Závěr : u neanemických žen s nevysvětlitelnou únavou může být doplnění železa prospěšné.  Tento účinek může být omezen na ženy s nízkou nebo hraniční koncentraci ferritinu v séru .

Už jsme zapomněli na význam nedostatku železa po porodu?

Lisa M. Bodnar, et. al.; American Journal of Obstetrics and Gynecology (2005) 193, 36–44

Poporodní období je obvykle myšleno jako doba s nejnižším rizikem nedostatku železa, protože se očekává, že se stav železa po porodu výrazně zlepší. Nicméně nedávné studie ve Spojených státech prokázaly vysokou prevalenci poporodního nedostatku železa a anémie mezi etnicky různorodým obyvatelstvem s nízkými příjmy. Ve světle nedávného vzniku tohoto problému v lékařské literatuře, budeme diskutovat o aktualizovaných poznatcích poporodního nedostatku železa, včetně jeho výskytu, funkčních důsledků, rizikových faktorů a doporučíme primární a sekundární strategie prevence tohoto nedostatku. Produktivní a kognitivní zisky, které byly umožněny zlepšením  hladiny železa podporují intervenci. Proto jsme došli k závěru, že poporodní nedostatek železa vyžaduje větší pozornost a kvalitnější péči.

 

Zdroje: 

http://www.placentawise.com/research-studies-supporting-placenta-encapsulation/

http://placentabenefits.info/research.asp